CO DĚLÁME

Aktivně se podílíme na obnově a údržbě biotopů za účelem záchrany a ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin. Prakticky to ve většině případů znamená křovinořez, pilu, hrábě, vidle a hlavně nebát se práce.

V roce 2019 jsme s fotografkou Janou Pechlátovou odstartovali pilotní kampaň Pomáhám přírodě zaměřenou na šíření environmentální osvěty zapojením známých osobností, s konkrétními kroky a příklady, kterými může každý z nás přírodě pomáhat.

Jsme provozovatelem benefičního portálu www.pomahamprirode.cz, jehož veškerý výtěžek znovu investujeme do ochrany přírody.

Zajišťujeme provoz Ekokaravanu s cílem informovat širokou veřejnost o aktuálních environmentálních problémech a jejich možných řešeních, neboť záchrana naší planety je pro nás ta největší výzva.

V rámci mezinárodního programu LIFE+ spolupracujeme v projektu Apollo2020 zaměřeném na záchranu kriticky ohroženého jasoně červenookého.

Vydáváme Ekologickou detektivku, interaktivní komiks s ekologickými tématy všedního dne. Zde si můžete stáhnout verzi v elektronické podobě PDF, prezentaci PPT, nebo vám rádi zašleme či připravíme k vyzvednutí originální tisk.

Spolupracujeme s Jaroměřskou záchrannou stanicí pro zraněná a handicapovaná volně žijící zvířata. Působíme v okresech Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.