uvod-adopt
Adoptuj si kousek přírody

Vyber si, co máš nejraději - louku, mokřad,
vřesoviště nebo zvířecí pelíšek a pojď chránit
život na Zemi s námi.

uvod-portal
Chceš se dozvědět více o plazech?

Naše ČSOP vydalo publikaci o ochraně plazů,
kterou je možné si objednat prostřednictvím
e-mailu na adrese info@csophradec.cz

uvod-portal
Chceš chránit přírodu?

Podpoř aktivity ochranářů prostřednictvím
benefičního portálu pro aktivní ochranu české
i tropické přírody.

uvod-apollo
Nyní jde o přežití

Postavme se společně čelem záchraně mizejících
motýlů a dalších opylovačů a jejich přirozeného
prostředí.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Naše hlavní cíle

OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Péče o chráněná území a další biologicky cenné lokality je jednou z nejtradičnějších činností základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Cílem ale není přírodu před lidmi uzavírat, naopak se jí snažíme vhodným způsobem zpřístupnit a informovat návštěvníky o jejích hodnotách.

Obnova přirozených funkcí krajiny

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) a Program péče o krajinu (PPK) jsou národní dotační programy Ministerstva životního prostředí podporující opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. A my nyní v průběhu pandemie koronaviru usilujeme o jejich zachování pro příští roky.

Environmentální výchova

Ve spolupráci s ESORG jsme vybudovali Ekokaravan, jako mobilní základnu pro osvětu veřejnosti. S využitím Ekokaravanu se s naším environmentálním programem účastníme akcí pro veřejnost, kde si můžete s našimi lektory vyzkoušet různé ochranářské úkoly, zakoupit benefiční předměty, a tím pomoci přírodě.

Podpora biodiverzity a trvale udržitelného života

Biologická rozmanitost, neboli rozmanitost života ve všech jeho formách a podobách, znamená nejen variabilitu všech žijících organismů, ale může být také klíčem k našemu přežití. Proto je podpora biodiverzity tak důležitá, zejména v tomto kritickém bodě přírodních a světových změn. Spolupracujeme s vědci, podporujeme inovace a směřujeme komunikaci k laické veřejnosti, abychom se společně naučili žít v souladu s udržitelným rozvojem života na Zemi a možná v budoucnu i mimo ni.

Ochrana přírody v číslech
Novinky z praktické ochrany přírody

odebírejte zpravodaj

Přibližně jednou měsíčně od nás do schránky obdržíte přehled toho, co se událo a uděje ve Skupině JARO, ale i mimo ni.