ÚVOD

Ale abychom přežili i my, je potřeba změnit budoucnost.

Nyní jde o přežití

Naše hlavní poslání (MISE)

OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Péče o chráněná území a další biologicky cenné lokality je jednou z nejtradičnějších činností základních organizací Českého svazu ochránců přírody. Cílem ale není přírodu před lidmi uzavírat, naopak se jí snažíme vhodným způsobem zpřístupnit a informovat návštěvníky o jejích hodnotách.

Obnova přirozených funkcí krajiny

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) a Program péče o krajinu (PPK) jsou národní dotační programy Ministerstva životního prostředí podporující opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. A my nyní v průběhu pandemie koronaviru usilujeme o jejich zachování pro příští roky.

Environmentální výchova

Ve spolupráci s ESORG jsme vybudovali Ekokaravan, jako mobilní základnu pro osvětu veřejnosti. S využitím Ekokaravanu se s naším environmentálním programem účastníme akcí pro veřejnost, kde si můžete s našimi lektory vyzkoušet různé ochranářské úkoly, zakoupit benefiční předměty, a tím pomoci přírodě.

Podpora biodiverzity a trvale udržitelného života

Biologická rozmanitost, neboli rozmanitost života ve všech jeho formách a podobách, znamená nejen variabilitu všech žijících organismů, ale může být také klíčem k našemu přežití. Proto je podpora biodiverzity tak důležitá, zejména v tomto kritickém bodě přírodních a světových změn. Spolupracujeme s vědci, podporujeme inovace a směřujeme komunikaci k laické veřejnosti, abychom se společně naučili žít v souladu s udržitelným rozvojem života na Zemi a možná v budoucnu i mimo ni.

Ochrana přírody v číslech