PROJEKTY

Aktuálně probíhající projekty

PROJEKTY PODPOŘENÉ ČESKÝM SVAZEM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY A JEHO PARTNERY V RÁMCI PROGRAMU “OCHRANA BIODIVERZITY”

Monitoring denních motýlů ve vápencovém lomu Černý Důl
• Série videí Pomáhám přírodě s Davidem Čípem
• Garantský projekt - příprava publikace Ochrana plazů

Partneři projektů programu Ochrana biodiverzity

Generální partner programu Ochrana biodiverzity

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

PROJEKTY S PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

• Pomáhám přírodě - osvětová kampaň pro širokou veřejnost pomocí webových stránek a sociálních sítí a ve spolupráci se slavnými osobnostmi
• Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím Ekokaravanu na území města Hradec Králové a okolí

PROJEKTY S PODPOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

• Zpracování akčního plánu ochrany populací pro kuňku obecnou (Bombina bombina) v Královéhradeckém kraji
• Pomáhám přírodě – osvětová kampaň pro širokou veřejnost (Ekokaravan, ve spolupráci s celebritami web a sociální sítě)
• Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím Ekokaravanu

LIFE APOLLO 2020

V rámci mezinárodního záchranného programu LIFE připravujeme účast v projektu zaměřeném na ochranný management kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého. Více o projektu zde: Apollo2020

Naše partnerské organizace