PROJEKTY

Aktuálně probíhající projekty

PROJEKTY PODPOŘENÉ ČESKÝM SVAZEM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY A JEHO PARTNERY V RÁMCI PROGRAMU “OCHRANA BIODIVERZITY”

Faunistický průzkum Královéhradeckého kraje se zaměřením na výskyt kuňky obecné (Bombina bombina)

Partneři projektů programu Ochrana biodiverzity

Generální partner programu Ochrana biodiverzity

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ - hlavní partner projektu:

• Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím Ekokaravanu v Hradci Králové
• Pomáhám přírodě – vzdělávací kampaň pro děti, mládež a dospělé pomocí webu a sociálních sítí

Aktuální letáček zde: Pomáhám přírodě & Ekokaravan

PROJEKTY S PODPOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

• Zpracování akčního plánu ochrany populací pro kuňku obecnou (Bombina bombina) v Královéhradeckém kraji
• Pomáhám přírodě – osvětová kampaň pro širokou veřejnost (Ekokaravan, ve spolupráci s celebritami web a sociální sítě)
• Pomáhám přírodě – vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost (Ekokaravan, web, sociální sítě), aktuální letáček zde: Pomáhám přírodě & Ekokaravan
• Příprava a první etapa záchranného programu pro jasoně červenookého (Parnassius apollo)

Projekty s podporou evropské unie

• LIFE Apollo2020

V rámci mezinárodního záchranného programu LIFE+ se od září 2021 účastníme projektu zaměřeném na ochranný management kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého. Více o projektu zde: Apollo2020

V roce 2022 byla praktická část projektu pod názvem Příprava lokality pro repatriaci „motýlího krále“ jasoně červenookého podpořena programem Blíž přírodě, financovaným Generálním partnerem Net4Gas.

Publikace Ochrana plazů

Naše ČSOP vydalo publikaci o ochraně plazů, kterou je možné si objednat prostřednictví e-mailu na adrese: info@csophradec.cz. *** Bližší informace o knize najdete v recenzi zde: Časopis Veronica (http://casopisveronica.cz/clanek.php?id=2677) *** Cena vč. DPH za jedno vydání je 200 Kč + poštovné (to je obvykle 100 Kč).

Naše partnerské organizace