PROJEKTY

Aktuálně probíhající projekty

PROJEKTY PODPOŘENÉ ČESKÝM SVAZEM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY A JEHO PARTNERY V RÁMCI PROGRAMU “OCHRANA BIODIVERZITY”

Faunistický průzkum Královéhradeckého kraje se zaměřením na výskyt kuňky obecné (Bombina bombina)

• Garantský projekt - publikace Ochrana plazů

Naše ČSOP Hradec Králové vydalo publikaci o ochraně plazů, kterou je možné si objednat prostřednictví e-mailu na adrese: info@csophradec.cz.

Bližší informace o knize najdete v recenzi zde: Časopis Veronica (http://casopisveronica.cz/clanek.php?id=2677).

Cena vč. DPH za jedno vydání je 200 Kč + poštovné (to je obvykle 100 Kč).

Partneři projektů programu Ochrana biodiverzity

Generální partner programu Ochrana biodiverzity

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ - hlavní partner projektů

• Environmentální vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s využitím Ekokaravanu v Hradci Králové a okolí (letáček zde: Pomáhám přírodě & Ekokaravan)

• Environmentální vzdělávání dětí a mládeže

PROJEKTY S PODPOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

• Druhá etapa záchranného programu pro jasoně červenookého

• Příprava a první etapa záchranného programu pro jasoně červenookého (Parnassius apollo)

• Pomáhám přírodě – vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost (Ekokaravan, web, sociální sítě) (letáček zde: Pomáhám přírodě & Ekokaravan)

• Zpracování akčního plánu ochrany populací pro kuňku obecnou (Bombina bombina) v Královéhradeckém kraji

Projekty s podporou evropské unie

• LIFE Apollo2020

V rámci mezinárodního záchranného programu LIFE+ se od září 2021 účastníme projektu zaměřeném na ochranný management kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého. Více o projektu zde: Apollo2020

V roce 2022 byla praktická část projektu pod názvem Příprava lokality pro repatriaci „motýlího krále“ jasoně červenookého podpořena programem Blíž přírodě, financovaným Generálním partnerem Net4Gas.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


• Návrat nejohroženějších motýlů ČR do Prahy

MZP_logo_CMYK_v2

Ministerstvo životního prostředí České republiky

• Praktická opatření pro návrat motýlího krále jasoně červenookého

projekty financované z nadačního fondu škoda auto

• Krkonošské motýlí království

• Péče o krkonošské motýlí království

projekty s podporou nadace tipsport

• Návrat nejohroženějších motýlů do české krajiny - podpořena část projektu „Záchranný chov jasoně červenookého"

Naše partnerské organizace