O NÁS

Jsme základní organizací Českého svazu ochránců přírody,

jehož členy spojuje aktivní zájem chránit přírodu a krajinu. Oblast činností ČSOP je velmi rozsáhlá, od péče o přírodně cenná území, průzkumy a mapování, zachování druhového bohatství živočichů a rostlin, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání a osvěty veřejnosti až po pomoc zraněným a handicapovaným živočichům.

Český svaz ochránců přírody Hradec Králové byl založen v roce 2019 a od téhož roku je členem ochranářské Skupiny JARO, která se dnes řadí mezi nejvíce aktivní občanské spolky zabývající se praktickou ochranou přírody.

Ale v podstatě jsme parta nadšenců, která usiluje o vytvoření světa, ve kterém mohou lidé a příroda společně prosperovat. Bojujeme za uchování přírodního a kulturního dědictví pro další generace. Snažíme se o propojení laické veřejnosti s praktickou ochranou a péčí o krajinu formou aktivního environmentálního vzdělávání či dobrovolnické práce v přírodě.

Náš tým
Bc. Tereza Macečková

předsedkyně, projektová koordinátorka
tel.: 608 271 234

Mgr. Oto Petřík

hospodář
otopetrik@seznam.cz

RNDr. Blanka Mikátová

bioložka

Bc. Jiří Korabečný

managementy, praktická ochrana přírody

Miloš Andres

lepidopterolog, botanik

Soňa Koubská

revizní pracovník, administrativa

Ing. Bc. Věra Hlubučková

ekonomika, účetnictví, finance
hlubuckova@csophradec.cz

Hana Adamcová

organizátorka Ekokaravanu
tel.: 771 151 454

Ing. Dita Mervartová

projektová asistentka

Pavel Brodecký

managementy, praktická ochrana přírody

Patricie Vohralíková

lektorka Ekokaravanu

Pavel Sinkovicz

výtvarník, člen výboru

Plus řada dobrovolníků, externích spolupracovníků a kolegů partnerských organizací.
 

Protože jen společným úsilím můžeme udržet rovnováhu mezi divokou přírodou a člověkem, a zajistit tak budoucnost naší civilizace.

Výroční zprávy